História Guatemaly

História Guatemaly siaha až do obdobia približne 12 000 rokov pred Kr., z ktorého pochádzajú rozličné archeologické nálezy potvrdzujúce existenciu civilizácie na tomto území, najmä v okolí historického mesta El Petén. Nálezy potvrdzujú, že obyvatelia sa živili najmä lovom a zberom plodín, čo sa zachovalo až do dnes.

Najvýznamnejším obdobím v dejinách Guatemaly je však klasické obdobie, ktoré sa datuje od roku 250 až 900 nl. Práve klasické obdobie je späté s najväčším rozmachom máyskej kultúry. Jej centrum na území Guatemaly bolo mesto El Mirador, ktoré sa stalo spádovou oblasťou pre prvý politicko-správny celok na území Ameriky. Jeho súčasťou bolo viac ako 20 miest spojených cestnou komunikáciou, ktorá pripomína dnešné diaľnice. Aj to naznačovalo, že máyska kultúra bola oproti iným kultúram vždy vopred. Ďalším centrom máyskej kultúry na území Guatemaly bolo aj mesto El Petén, kde sa dodnes zachovali rozličné stavby z tejto významnej epochy.
Koniec klasického obdobia Strednej Ameriky je však spätý s prudkým pádom máyskej kultúry. Ten bol pravdepodobne zapríčinený neprimeraným suchom a následným hladomorom. Potomkovia Máyov však na území prežívali stovky rokov, až kým ich nezasiahla ďalšia radikálna zmena. Okolo 16. stor sa do krajiny dostáva španielska nadvláda na čele so slávnym Hernánom Cortézom. Nový obyvatelia priniesli nové choroby, s ktorými sa tradičné obyvateľstvo nevedelo popasovať, a preto rapídne umiera. Guatemala sa na niekoľko rokov stáva španielskou kolóniou. Z tohto obdobia sú významné napr. mestá Iximché či Antigua Guatemala, kde sa nachádzajú zvyšky tradičných stavieb a iných prvkov kultúry.

Guatemala v roku 1821 vyhlásila nezávislosť od Španielska. Tento krok bol však začiatkom nestabilnosti krajiny, čo sa prejavovalo viac než 150 rokov až do roku 1996. Práve vtedy skončila dlhotrvajúca občianska vojna, ktorá bola zrkadlom kapitalistického a socialistického súperenia. Guatemala sa od konca občianskej vojny snaží o vytvorenie moderného štátu, k čomu prispieva najmä obchodná spoločnosť Chiquita. Jej logo môžete nájsť aj v našich obchodoch, napríklad na banánoch, ktoré pochádzajú práve t tejto oblasti.

Dôležité roky v Guatemalskej histórii:

80 000 – 8 000 rokov pred n.l. sa dostávajú cez zamrznutú Beringovú úžinu na americký kontinent prví osadníci.

18 000 – 12 000 pred n.l. sa prírodné podmienky menia, a nútia ľudí sťahovať sa do klimaticky výhodnejších oblastí dnešného Mexika a strednej Ameriky. Títo obyvatelia sa živa lovom voľne žijúcich zvierat, chovom moriek a psov na mäso a pestovaním kukurice, fazule, paradajok.

2000 pred n.l. – 250 n.l. civilizácia sa vyvinula a rozkvitala počas predkolumbovskej éry s malým kontaktom medzi kultúrami ostatných stredoamerických krajín a Mexika. V regióne dominovala Mayska kultúra ktorej prvky sú zachované v kultúre až dodnes.

1523-24 španielský dobyvateľ Pedro de Avarado po podmanení Kuby a Mexika pokračuje na juh a dostáva sa do Guatemaly. Drobné mayske štáty sú ľahkou korisťou, a takmer celé uzemie dnešnej Guatemaly je do roka podmanené. Až do roku 1697 sa však nedarí španielom dobiť územie nížiny Petén, na severe dnešnej Guatemaly.

1543 Založené mesto Antigua, neskoršie hlavné mesto, dnes významná turistická pamiatka zapísaná v zozname svetového dedičstva UNESCO.

1773 Silné zemetrasenie zničilo, alebo poškodilo väčšinu mesta Antigua, preto bolo hlavné mesto presťahované do Guatemala City.

1821 Guatemala vyhlasuje nezávislosť, ale už nasledujúci rok sa pripojí k Mexickej ríši.

1823 Guatemala sa stáva súčasťou Zjednotených provincií Strednej Ameriky, kam patrila tiež Kostarika, Salvádor, Honduras a Nikaragua.

1889 Guatemala vyhlasujú úplnú nezávislosť.

1944 V slobodných voľbách je zvolený filozof Juan José Arévalo. Zavádza sociálno-demokratické reformy, vytvára systém sociálneho zabezpečeia. Ako prvý venuje pozornosť indiánom, zakladá pre nich vlastné úrady. Zavádza sociálne reformy, reformy zamestnanosti, rozdeľuje pôdu nemajetkým roľníkom. Presadzuje novú ústavu. Pri moci vydrží 6 rokov.

1960 V krajine vypukla občiasnka vojna, ktorá trvá 36 rokov a vyžiada si viac ako 200 000 obetí.

1976 Silné zemetrasenie si vyžiada viac ako 27 000 obetí, milión ľudí prichádza o strechu nad hlavou.

1982 K moci sa dostáva ďalší diktátor Efraín Ríos Montt. Za jeho vlády zomiera viac ako 15 000 guatemalčanov.

1996 Koniec 36 ročnej občianskej vojny. Prezidentom je zvolený Alvaro Arzu, podpisuje mierovú dohodu s povstalcami.

2005 Hurikán Stan si vyžiada viac ako 1500 životov, krajinu sužujú povodne a zosuvy pôdy.

2005 Guatemala, Nikaragua, Salvador a Honduras uzatvárajú dohodu o voľnom obchode s USA.

2007 Guatemala ratifikuje prijatie medninárodnej zmluvy, v ktorej sa zaviazala skoncovať s obchodom s deťmi a detskou kriminalitou.

2012 Prezident Peréz Molina navrhuje dekriminalizáciu drog, ako spôsob boja proti obchodu s narkotikami.